Hjem

 

 

 

Statistikk uten tårer: Enkel forklaring av standardavvik, konfidensintervaller, signifikans, forklart varians, relativ risiko og oddsratio.

 

 

Helseøkonomi. Cost-value analysis in health care. QALY, DALY, SAVE. Kost-nytte-vurderinger av helsetiltak og vurderinger av rettferdighet.