Solforhold ved 333 uteserveringer i Oslo

– inklusive prisen for en øl

 

 

 

Velg bydel

 

Les forklaring nedenfor før førstegangs bruk, og se eksempler på resultater.

Солнце PNG изображения, солнце PNG скачать бесплатно

 

 

Prisen på pils

 

Flere soltjenester

 

Forhistorie/bakgrunn

  

 

 

 

Om innehaveren

 

Hjem

 

 

Forklaring og eksempel

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær sett fra et middels bra beliggende bord på vedkommende sted.  Sola synes fra dette punktet når den er over ‘skyline’, ellers ikke.

 

De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

I noen av diagrammene vises skyline som en rekke av røde punkter i stedet for som en heltrukken rett linje, som f.eks. her:

 

Et bilde som inneholder skjermbilde, tekst, Plottdiagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For å forstå hvordan diagrammene skal leses, se igjen på det første av dem ovenfor. Den øverste (gule) kurven viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

Merk at klokkeslettlinjene ikke er loddrette. For eksempel forteller linje nummer fire fra høyre at sola står i 280 grader vest 22. juni kl 18, mens den 1. april og 15. september står ca 268 grader vest ved samme klokkeslett. Generelt står sola ved et gitt klokkeslett om ettermiddagen lenger mot vest jo lenger unna man er sommersolverv. Om formiddagen er det motsatt.

Trær er som regel enkelt avtegnet som en spiss trekant, dvs at full bredde oppover ikke er fanget. På måletidspunktet er kommende løvverk tatt hensyn til. Før løvsprett vil det være filtrert sol der trær rager høyere enn solbanen.

Skyline er forenklet også ellers når forenklingen ikke har betydning for solbedømmingen.

Årstallet for målingen er oppgitt fordi omgivelser kan endre seg over tid (vegetasjon, byggeprosjekter).

Solforholdene kan variere innenfor et serveringssted. Hvis ikke annet er opplyst, er målinger er gjort i den bedre halvdel, men ikke ved de beste bordene. Det er siktet manuelt, og kompassforstyrrelser kan ha forekommet. Regn med feilmarginer på +/- 30 minutter mht når sola går bak en vegg eller et tre om ettermiddagen/kvelden. Regn også med et par graders feilmargin for skylinens vinkelhøyder. Noen ganger kan det være avgjørende for om sola går over eller bak en taklinje eller trerekke.

Og glem for all del ikke å legge på en time for sommertid!

 

Eksempler på Osloresultater

Nedenfor er det eksempler på oppsummeringer i tall.  Anslå selv tider for mellomliggende datoer. Klikk på lenker for bilder, diagrammer og nærmere informasjon.

 

22/6

15/5, 1/8

1/4, 15/9

 

Albertine kro i Hallingsgate ved St.Hanshaugen.

 

Arte Pazza i Ullevålsveien ved St.Hanshaugen, langs vegg på baksida.

 

 

Café Skansen ved Akershus festning.  Bord foran caféens trær.

 

 

Colonel Mustard, Kiellands plass,

Midt blant bordene.

 

Heim ved St.Hanshaugen.

Bord nærmest lyskrysset.

 

Parksalongen ved St.Hanshaugen.

 

Pollett foran Bislett Bad.

Bordene nærmest stadion.

 

Punjab Tandoori, Grønlandsleiret.

 

Store Stå ved Bislett.

  Bordene langs veggen.

  Ytterste to bord ved inngangen.

  Benker mot sydvest.

 

 

< 1600

 

 

1530-1740

 

 

 

 

< 1730

1900-2115

 

 

< 2100

 

 

1540-1915

 

< 1845

 

 

< 1845

 

< 2045

 

 

< 1545

< 1730

< 1845

 

 

< 1540

 

 

1545-1730

 

 

 

 

< 1730

 

 

 

< 1950

 

 

1545-1915

 

< 1820

 

 

< 1820

 

< 2015

 

 

< 1530

< 1710

< 1745

 

 

 

< 1440

 

 

Glimt ca 1630

 

 

 

 

< 1730

 

 

 

< 1740

 

 

1745-1830

 

< 1650

 

 

< 1830

 

< 1730

 

 

< 1440

< 1615

< 1530

 

Velg bydel       

 

Hva koster en halvliter?                  Hjem