Til åpningssiden       

Solmålinger på uteserveringer

Hva koster halvliteren?

Til andre soltjenester

 

 

 

Måling av solforhold

Bakgrunn/forhistorie

 

 

Sammen med to andre – Rune Johansen og Ronny Windvik - utviklet jeg i 2012-2014 en app som gjør det mulig å måle solforholdene på et hvilket som helst punkt på jorda når som helst på året, herunder å anslå når det er morgensol og hvor lenge det er kveldssol. Både terreng, trær og bygninger tas i betraktning.

 

Eksempel på hva appen kan gi:

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, diagram

Automatisk generert beskrivelse

 

For et gitt sted viser gul, blå og grønn kurve solas høyde på himmelen gjennom dagen på ulike tidspunkter av året. Den kraftige, hvite streken viser vinkelhøyden for stedets ‘skyline’, dvs toppen av bygninger og trær. De tynne, hvite stående linjene viser hvor mye klokka er når sola står i en bestemt kompassretning.

 

Merk at sommertid ikke er medregnet i diagrammet.

 

Se først på den øverste (gule) kurven. Den viser at det er sol til fram til kl 1630 omkring 22. juni, dvs til 1730 gitt sommertid. Sola slipper til igjen mellom kl 1830 og 2100 (sommertid).

 

Omkring 15/5 og 1/8 (blå kurve) er det sol til ca 1550, dvs 1650 sommertid. Omkring 1/4 og 15/9 (grønn kurve) er det sol til ca 1345, dvs 1445 sommertid.

 

Appen heter ‘The Global Sun and Shade Estimator’ (GSSE), eller bare ‘Sun and Shade’. Den kan være til nytte særlig ved kjøp og leie av hus og hytter, men også i forbindelse med gartnerivirksomhet og hagestell, byggeprosjekter, plassering av solcellepaneler, camping og båtliv, overnattingsturer i skog og fjell, strandliv, piknikarrangementer, besøk på utesteder, med mer.

 

Det fantes i 2014 allerede liknende apper som dekket bl.a. eiendomsmeglernes viktigste behov, og vår app ble ingen kommersiell suksess. Den er ikke lenger alminnelig tilgjengelig på nettet. Men vi ville aldri i livet ha vært utviklingsmoroa foruten, og vi holder den fremdeles tilgjengelig for interesserte. Den har avanserte funksjonaliteter som ingen av de andre har (se nedenfor). Vi har den som nedlastbar for kr 200 til enhver som er villig til å henvende seg personlig til ronny@windvik.com på Kringsjå i Oslo.

 

 

De spesielle egenskapene ved ‘Sun and Shade’ er følgende:

 

Som vist ovenfor kan man sikte på ulike punkter i en 360 graders sirkel og få vist hele ‘skylinen’ (synsranda) på det stedet man står, i et diagram som også viser solas høyde på ulike tider av døgnet på ulike datoer. Man ser da når på dagen sola går bak hindringer i omgivelsene. Skylinene kan lagres i telefonen.

 

Man kan sende slike diagrammer per epost eller ta utskrifter via PC. Eiendomsmeglere vil kunne bruke dem i prospekter.

 

For et sted man vil vende tilbake til (f.eks. en plass i naturen eller en uteservering), kan en lagret skyline brukes til å bedømme hvor lenge sola er til stede neste gang det er aktuelt med besøk.

 

Har man tegninger fra Plan- og bygningsetaten tilgjengelig, kan man legge inn skyline for en planlagt bygning og se hvilken skyggeeffekt den vil ha på stedet man står.

 

Med koordinatene for en hytte avertert på Finn.no kan man få den skylinen som høydedrag og fjell rundt hytta skaper og dermed solforholdene ved hytta når det ikke tas hensyn til trær og bygninger. Nyttigere desto høyere og trefritt hytta ligger. Mot honorar kan jeg utføre dette som konsulenttjeneste. Kontakt: eriknord1948@gmail.com .

 

Det kan beregnes hvor mange timer i døgnet et gitt punkt har sol over en valgt høyde (vinkel). Dette er potensielt nyttig ved valg av steder for dyrking/beplantning.

 

Planen er i løpet av våren 2024 å bruke appen til å lage en oversikt over solforholdene på en lang rekke uteserveringer i Oslo. Her er  resultater så langt. Per 1. mai var ca 100 steder registrert.

 

Rune og meg