Hjem

 

Tilbake

 

Brosteinsnytt

 

18/4 2024: Årsmøtereferat mm

Hallo kamerater,

 

Takk for i går.

 

Jeg vedlegger bilder tatt av meg (fra vårens første eventyr, som i år var svært light på alle måter) og Terje N (3).

 

Vi var 16 mann rundt bordet til pizza og leskedrikk.

 

Magne ble hedret for å ha nådd 70 og ikke minst Andreas for at han ikke rundet av ved 77.

 

Ad mulig økt hensyn til aldersforskjeller i Minneløpet i forbindelse med rekruttering av yngre løpere: Det var knepent flertall for å gjøre noe. Det var ingen stemning for deling i <70 og 70+. 

 

Det ble vedtatt at Minneløpets sammenlagtrekkefølge heretter skal bestemmes av Wavajusterte plasseringer. På diplomer føres både justerte og justerte tider og plasseringer. Diplomutdelingen tas nedenfra og oppover etter Wavajustert plassiffersum.

 

Etter hver distanse leser en funksjonær først ujusterte plasseringer og tider (nedenfra og oppover).  Deretter leses Wavajusterte plasseringer og tider (nedenfra og oppover). Baard og/eller en stedfortreder håndterer dette.

 

Jaktstart som metode for å implementere Wava direkte ble diskutert, men fikk ikke tilstrekkelig tilslutning.

 

Årsmøtet innvilget enstemmig Helge Strand Østtveitens søknad om medlemskap. Gratulerer, Helge!

 

Årets Minneløp starter mandag 26. august. Teknisk arrangør Ivar W ber yrkesaktive nøye vurdere om de kan planlegge for start klokka 15 mandag og fredag. (Onsdag bruker vi mindre tid.)

 

Terje N ytret på forhånd ønske om regler for bruk av 'sprettsko' i Minneløpet. Jeg glemte saken på møtet. Beklager. Jeg ber herved Terje ta en runde om dette med Baard, Helge og Magne og legge fram forslag per epost innen 1. juni for demokratisk avgjørelse av autoriserte minneløpere.

 

Kontingent kr 300 forblir uendret i lys av klubbens voksende egenkapital. Vennligst betal til konto 0530.58.41929.

 

Leder ble gjenvalgt ved akklamasjon. Leif bes fortsette som revisor.

 

To brosteinstrøyer som i fjor ble gitt som gave fra tidligere medlem Harald Karlsnes, ble gitt Baard og Terje N til odel og eie som takk for fremragende klubbrepresentasjon i NM i maraton og med håp om at det fortsetter. 

 

Holmenkollstafetten er lørdag 4. mai. Vi starter 1335. Oppmøte på vanlig sted (Madserud allé 64) kl 1200. Verken Andreas eller Ivar W ser lyst på sjansene for deltakelse, så vi er neppe fler enn de nå oppsatte. Hvis noen har en passende 'gammel reserve' å foreslå, er det bare å gjøre det.

 

Sommeravslutningen er tirsdag 18. juni. Med mindre andre bedre forslag kommer opp, blir det snu-i-tide-løp.

 

Denne eposten legges ut på https://www.eriknord.no/brosteinsnytt.htm, der også HK-laget står nederst.

 

Vennlig hilsen

Erik

15/4 2024:

Hallo kamerater,

 

Vi blir 17-18 stykker, og gladnyheten er at Andreas trolig blir én av dem. Sees i chambre séparée i første etasje.

 

Hvem er interessert i å løpe noen intervaller på forhånd på 'haugen' kl 18 ('vårens første eventyr') hvis restauranten som i fjor tilbyr dusj? Kjapp beskjed!

 

Dagorden ved siden av pils og klubbmiddag:

 

1 Fullføring av diskusjon om aldershensyn ved rekruttering.

2 Søknad om medlemskap fra Helge.

3 Fastsetting av Minneløpsuke og evt andre Minneløpssaker.

4 Fastsetting av kontingent. Forslag: Ingen endring.

5 Valg av leder og eventuelt andre. Ingen forslag foreligger, bare det vanlige tilbudet.

4 Annet eventuelt. Si gjerne ifra på forhånd hvis det er mer enn bagatellmessig.

5 Utdeling av to brosteinstrøyer til odel og eie.

 

Til sak 1:

I forhåndsundersøkelsen er det 8 som synes vi trenger sterkere aldersvektlegging i Minneløpet, mens 7 synes vi ikke trenger endring. Blant fortsatt aktive er tallene hhv 8 og 6.

 

HVIS det skal gjennomføres endring, foretrekker 8 at Wava gjøres til hovedresultat (løsning B), 6 at det dessuten gjøres ved 'jaktstart' (løsning C), mens 2 fortrekker deling i < 70 og 70 med ujusterte tider som fortsatt hovedresultat (løsning A).

 

Selv har jeg innsett at jaktstart er et litt eget tema, som foreløpig bare er foreslått som en ting å prøve i inneværende år. Det kan følgelig vurderes for seg til slutt.

 

Ut fra en samlet vurdering mener jeg at løsning B framstår som en 'salomonisk'  middelvei og vil begynne med å høre med forsamlingen om vi straks kan samles om den framfor å ha lange diskusjoner. Hvis det ikke er flertall for denne forenklingen, begynner vi med tema 1: Skal det i det hele tatt være endring? og tar det derfra.

 

For øvrig: Siden jeg ikke fikk noen reaksjoner på utkastet til stafettlag, lurer jeg på om alle har sett det og gir for sikkerhets skyld lenken én gang til: https://www.eriknord.no/brosteinsnytt.htm .

 

Vel møtt!

 

Erik

 

 

8/4 2024:

Skisse til stafettlag: Bygger på palindromisk avslutning, Helge som vikar og Ivar W som avventende pga skade.

Agnar ved start

Jan i Norabakken

Terje G på den korte

Per i berg og dal

Vegard til Vinderen

Terje N til Slemdal skole

Baard til Besserud

Sturla stuper nedover

Haakon til Holmen

Helge vikarierer på den lange

Magne tar parken

Erik ‘går’ sprinten

Leif tar Gyldenløve

Jan sjarmerer

Agnar avslutter

 

Andreas ser an om han kan delta.