Sanger

 

Home

 

Kopier gjerne, men oppgi kilde.

(Feel free to copy, but state source.)

 

 

In English

 

Batman’s song (about Even, b.1983)

Zatopek Memorial (about runners commemorating greater runners)

Weary tonight (about tired, but happy runners)

 

In Norwegian

 

Jul i Australia (det blir ikke det samme)

Avskjedsvise (om kolleger som slutter)

Drømmen om Elin fysioterapeut (og hennes hender)

Enkesild (en sildingsvise før jul)

Hør vår kor-relasjon (om samstemte forskere)

Kakevise

Løpetid på Bygdøy (en jogger blir distrahert)

Minnestønn (om trette, lykkelige Brosteinskamerater)

Nora (f. 1981)

Seineste gutter på stadion 1 (om forfalne Brosteinskamerater)

Sildeskjebne (til sildebord)

Smalahovemesse (Sauen har et godt hode!)

Tverr faglig vise (om leger, psykologer, samfunnsvitere, økonomer m.fl)

Når den røde vinen flyter blant fordums røde