Til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

Unyansert om røykeloven

Dagsavisen, ultimo februar 2003

av Erik Nord, Oslo

Jeg er enig i mye av det Tone Bergli Joner (18/2) sier om røykelovforslaget. Men på to punkter synes jeg hun legger seg lavere intellektuelt enn det hennes brede forfatterskap skulle tilsi.

Det ene er at hun bør forholde seg til kritikernes argumenter, og ikke henge seg opp i om andre, mindre attraktive aktører, som for eksempel tobakksindustrien, mener det samme. I politikk hender det faktisk at man i konkrete saker havner i lag med folk man ellers distanserer seg fra.

Det andre er at hun ikke bør sette likhetstegn mellom det å innføre røykfrie serveringssteder og det å frata røykere enhver mulighet til å sette seg ned med et glass. Det er antakelig rundt 10-20 tusen serveringsteder i Norge, med flere hundre tusen sitteplasser. Hvis Joner er alvorlig når hun sier at hun har forståelse for røykerne, kan hun helt sikkert komme på måter å reservere noen av disse plassene for røykere, uten at det går utover de offisielle hovedmålene med røykeloven. Hva har hun for eksempel i mot at det tillates røyking på mindre steder hvor en eller to eiere selv står for serveringen? Vil ikke da servitører og ikke-røykende gjester likevel få tilstrekkelig vern på det store flertall av steder som drives med ansatte servitører?