Til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

Om motstand mot røykeloven

Dagsavisen 9. februar 2003

av Erik Nord, dr.philos, Oslo

Arvid Libak, leder av Statens tobakksskaderåd, avlegger meg en visitt i Dagavisen 31. januar som jeg må kommentere.

Libakk skriver at det at kelnere blir syke og dør av passiv røyking ikke gjør inntrykk på meg. Ånei? Hvorfor tror han da jeg åpnet min kronikk med å si at det er behov for å verne mennesker mot passiv røyking og tar til orde kun for justeringer av lovforslaget som ikke går utover kelnerne?

Jeg skrev i kronikken at bortimot to tredjedeler av befolkningen er imot totalforbud. Det har jeg fra lovproposisjonen selv, som referer undersøkelser rekvirert av bl.a. Libaks tobakksskaderåd. Jeg kjente ikke til noen andre undersøkelser da jeg skrev kronikken. Libaks forsøk på å koble meg til en undersøkelse bestilt av tobakksindustrien er dessverre representativ for en forstemmende mistenkeliggjøring av andres motiver hos overivrige anti-røykere.

Jeg tror røykfrie soner kan beskyttes bedre enn i dag, bl.a. gjennom hyppigere kontroller som serverings-stedene selv må betale for, kombinert med oppheving av røyketillatelser på serveringssteder som ikke tilfredsstiller kontrollene. Jeg forventer ikke at Libak skal være enig i dette. Men hva med det annet forslag jeg framsatte i kronikken: Om to kompanjonger velger å tillate røyking på et lite sted hvor de selv serverer, må det få være deres sak, uten at arbeidsmiljø-myndigheter, som skal beskytte ansatte, behøver å bekymre seg. Slike små ’selvdrevne’ steder vil aldri utgjøre mer enn en liten del av det samlede serveringstilbud. De kunne likevel utgjøre et viktig tilbud til røykere i et serveringssamfunn som hovedsakelig var preget av røykfrihet. Det kunne være interessant å høre om Libak ser problemer også med dette, og om han i så fall rett og slett ikke unner røykere steder å være, selv når de ikke plager andre.