Erik Nord:

Tips om engelsk uttale (1)                                         (Frontpage: www.eriknord.no)

 

 

Man skal være ytterst forsiktig med å rette på folk i deres muntlige tale, i hvert fall hvis man ønsker å være venner med dem. Her skal jeg likevel ta sjansen og håpe på smilende mottakelse, enten mottakeren finner noe nytt(ig) eller ikke.

    Jeg har i mange år lagt merke til at enkelte mye brukte engelske forsknings- og utredningstermer er gjengangere som feiluttalte ord i norske fagmiljøer. Jeg tenker at det egentlig er helt unødvendig, og synd og skam at det er slik. De som kommer i skade for å gjøre uttalefeilene, trenger sikkert bare å bli gjort oppmerksom på dem én gang, så vil de slutte å gjøre dem og for all framtid gjøre et enda bedre inntrykk på engelsktalende kolleger og forsamlinger.

    So here goes, og for å gjøre det underholdende, har jeg formulert noen spørsmål nedenfor. Korrekt uttale står lenger ned på siden. Maks skåre = 15. Kommentarer velkomne. Videresending er tillatt og oppmuntres i høy grad. Gudd løkk! J

 

Vennlig hilsen

erik.nord@fhi.no (som trådte sine barnesko i engelsk skole i utlandet for 55 år siden (og engelskmenn er konservative, så kom ikke der!))

 

1. På hvilken stavelse pleier du å legge trykket i følgende ord:

                a. Colleague

                b. Review

                c. Comment

                d. Procedures

                e. Analysis

                f. Variable

                g. Implicit

                h. Superfluous (overflødig)

i.adolescent (en ungdom)

 

2. Hvordan pleier du å uttale de framhevede delene av følgende ord (si dem høyt):

                a. Knowledge

                b. Acknowledgement

                c. Broad

                d. The aggregate, the ultimate, the moderate

 

3. Hvordan sier du følgende på engelsk: ’Du har vakre blå øyne, men ikke gi meg dine løgner’. (Si det høyt, ikke hvisk).

 

FASIT NEDENFOR

 

 

 

 

 

 

 

Riktig uttale er:

1

Colleague

Review. Dessuten skal første e uttales i.

Comment

Procedures

Analysis (trykk på annen stavelse, ikke ’ænælaisis)

Variable

Implicit

Superfluous

Adolescent

2

Knowledge: ’åll’, der å’en er som i ’top. Ikke ’oh’ som i ’know’.

Acknowledgement: samme som foregående

Broad: ’å’ som i ’call’, ikke ’oh’ som i ’road.

The aggregate etc: ’et’ omtrent som i ’basket’, ikke spiss ’eit’ som i ’late’. I verb, derimot,  uttales endelsen ’ate’ som diftong som i ’late’: Facilitate, navigate etc.

3

Her får du to poeng hvis du ikke sa noe som kunne oppfattes som ’you have beautiful blue ice, but don’t give me your lice (lus). Moralen er: Engelsk er stappfullt av stemte s’er og andre stemte vislelyder, og engelsk er på dette punkt som gitarer og pianoer: Det er mye bedre å høre på hvis man er nøye med stemmingen.

www.eriknord.no