Vi fortsetter:

Legg til 8.

Trekk fra 7.

Legg til 4.

Legg til 2.

Trekk fra 1.

Trykk her: https://www.eriknord.no/tenktall4.htm