Jeg sier ‘fem, seks’. Din tur:

 

7:     https://www.eriknord.no/telle7.htm

7-8:  https://www.eriknord.no/telle8.htm