Tilbake til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

Obligatorisk siviltjeneste i stedet for økt skatt

(Ikke akseptert av Aftenposten)

 

Aftenposten tar på lederplass 7. februar avstand fra forslaget om et års obligatorisk siviltjeneste for 19-åringer som ikke avtjener militærtjeneste. 

Avisen har rett i at det ikke blir mer arbeidskraft totalt sett av en slik ordning. Men obligatorisk siviltjeneste vil endre sammensetningen av nasjonalproduktet. Det vil skje en liten økning i offentlig tjenesteproduksjon på bekostning av produksjon for privat forbruk.

To forhold i samtiden taler for at dette vil være verdifullt.

Det ene er kombinasjonen privat overflod/offentlig fattigdom. Det er mye unødvendighet i privat forbruk i et rikt land som Norge, samtidig som det er vesentlige udekkede behov innenfor deler av offentlig sektor. 

For eksempel er hyppige utskiftinger av biler, mobiltelefoner, flatskjermer, klær, møbler og kjøkken- og baderomsinnredninger ofte mer overfladisk lystbegrunnet enn teknisk nødvendig eller viktig for livskvaliteten. Samtidig er utilstrekkelig eldreomsorg et alvorlig velferdsproblem, og fotgjengere i alle aldre roper fortvilt om snørydding og strøing.

Det andre problematiske forholdet i samtiden er klimakrisen, som i høy grad er skapt av det høye private forbruket.

Det følger at befolkningen samlet sett kan få en velferdsgevinst om man gjennom obligatorisk siviltjeneste flytter noe arbeidsinnsats for privat forbruk over til bl.a. offentlige helse- og omsorgsvirksomheter. I tillegg ville klodens klima vinne.

Det kan innvendes at for en slik flytting av arbeid trenges ikke obligatorisk siviltjeneste. Man kan øke beskatningen av private inntekter. Da reduseres privat etterspørsel, og det skapes rom for at det offentlige ansetter frigjort arbeidskraft.

Men skatteøkninger er upopulære. De fleste foretrekker å bruke de siste tusen kronene av månedslønna selv fremfor å avstå dem til fellesskapet, uansett hvor edle fellesskapets mål er.

Det skyldes for det første at om man avstår tusenlappen til det offentlige, vet man ikke hvem eller hva som får glede av den.

For det andre er det mulig for enhver gruppe å prøve å få andre grupper til å ta en skatteregning. Mange prøver.

Disse to forholdene fører i alle velstandssamfunn til at man ikke klarer å skaffe så mye ressurser til offentlig sektor som rene behovsavveininger skulle tilsi.

Mot denne bakgrunnen kan obligatorisk siviltjeneste være et lite kinderegg. Kostnaden vil være forholdsvis lav og dermed også skattebelastningen på private inntekter. Samtidig omgås både usynlighetsproblemet og fordelings-problemet: Hver nittenåring vil hver dag direkte se fruktene av sitt eget arbeid, og muligheten av å skyve på regningen vil ikke være ikke til stede. Alle må jo delta likt.

Det er selvsagt flere sider ved obligatorisk siviltjeneste som må tenkes igjennom. Men Aftenpostens avfeiing er for rask.