Til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

 

Kommentarer til Regjeringens forslag om totalforbud mot røyking på alle serveringssteder

Artikkel i Aftenposten 5.12.02 (om moralen)

Artikkel i Aftenposten 27. desember 02 (om medisinen og jussen)

Kronikk i Dagbladet 13. januar 03 (om overdrivelser av farer ved beskjeden passiv røyking)

Artikkel i Ny Tid 17. januar (om et dilemma for venstresiden, feilinformasjon fra departementet og mulige løsninger)

Artikkel i Dagsavisen 18. januar 2003 (om fortielser, usannheter og alternative løsninger)

Artikkel i Aftenposten 23. januar 2003 (om politisk styrt forskning (bukken og havresekken) i røykesaken)

Artikkel i Aftenposten primo februar 2003 om en røykpakke alle kan leve med

Artikkel i Dagsavisen primo februar 2003 med svar til lederen for tobakksskaderådet

Artikkel i Dagsavisen ultimo februar bl.a. om antallet serveringssteder som er til fordeling

Flere eksempler på villedende informasjon