Tilbake: https://www.eriknord.no

Bak Regjeringens røykteppe

av

Erik Nord

seniorforsker og             

tidligere medlem av Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet.

(Aftenposten 5.12.02)

Det er behov for mye bedre vern av gjester og servitører mot andres røyking på serveringssteder.

Problemet med Regjeringens røykelovforslag er dets totalitære karakter. Den som ser at røykerne selv har glede av sin vane, og som anerkjenner røykernes rett til denne gleden så lenge de ikke plager andre, vil i det lengste søke tiltak som gir plass også til røykerne. Den som tar lett på å søke, utrede og prøve ut slike løsninger, svikter rent medmenneskelig, akkurat som røykere lenge har sviktet medmenneskelig ved sin manglende hensyntagen til andre.

Jeg skal gi et eksempel på en mindre vidtgående løsning enn totalforbud: Hvis alle steder med ansatte servitører gjøres røykfrie, hva er da i veien for å tillate to mennesker å starte en kafé med røyking og drive denne på egenhånd?

LO kan vanskelig ha arbeidsmiljøinnvendinger. For ikke-røykende gjester ser jeg heller ikke noe problem. De fleste serveringssteder bruker ansatt arbeidskraft.

Derimot kan jeg se formynderiske innvendinger: De to som vil starte kaféen med røyking må vernes mot seg selv. Men er det flertall for slikt formynderi i Norge?

Jeg kan også se fundamentalistiske og totalitære innvendinger: Røyking er et onde som helt bør fjernes fra samfunnet. Det mener mange drivende personer i antirøykearbeidet, både i Legeforeningen, ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, i Helsedepartementet, for ikke å snakke om i Verdens Helseorganisasjon. Men er det flertall for fundamentalisme og totalitær politikk på Stortinget?

Jeg nevner eksemplet på en mykere løsning bare for å antyde muligheter. Det er ingen rimelig sammenheng mellom røykeproblemet på serveringssteder og Regjeringens forslag om totalforbud. Skrittet fra kraftig innstramming til totalforbud er respektløst og røper en svikt i både menneskeligheten og medmenneskeligheten.

Jeg trakk meg som medlem av Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet da Regjeringens lovforslag ble kjent. Jeg ønsker ikke å betjene en helseminister som står for slike holdninger som lovforslaget reflekterer. Men langt viktigere er det selvsagt at Stortinget nå ber om en bedre utredning av mindre totalitære løsninger på røykeproblemene og siden ber om utprøving av noen av disse. Det foreliggende forslag fra Regjeringen er uvanlig vidtrekkende forbudspolitikk til vårt samfunn å være, og det er svært mange vanlige menneskers hygge og trivsel som står på spill.