Til åpningssiden: https://www.eriknord.no

 

Politiets tilfeldige politiske syn.

20.12.2019. Upublisert.

 

Politidirektør Benedicte Bjørnland går utover sitt mandat når hun ikke nøyer seg med å levere faglige premisser for narkotikapolitikken, men også politiserer ved å anbefale bestemte avveininger mellom kryssende verdihensyn.  Torstein Ulserød peker 18/12 på at slik politisering kan skape tvil om politiets evne til å tjene en hvilken som helst regjering lojalt.  Problemet er større enn som så.

     Anta at andre personer hadde sittet i politiets toppledelse og at disse tilfeldigvis hadde hatt andre politiske meninger. Uten nødvendig grensedragning mellom faglige og politiske ytringer ville da ‘Politiets’ anbefalinger om narkotikapolitikken ha vært annerledes. Det blir useriøst. Etatens råd må være robuste mot tilfeldig variasjon i personlige meninger blant de som befinner seg i ledelsen. Hvis rådene ikke er det, svekkes tilliten mer generelt til politiets ytringer. 

     Tilliten sikres ved at ledelsen begrenser seg til å levere faglige vurderinger som er forankret i ekspertisen lenger ned i organisasjonen. Når det er faglig uenighet internt, er det ledelsens privilegium å bestemme hvordan etatens faglige rapportering skal lyde. Men ingen har moralsk rett til å gjøre sine egne politiske meninger til ‘politiets’. Bjørnland pynter seg med lånte fjær.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

La de permitterte få milliardene