Tilbake: https://www.eriknord.no/gjemmeliste.htm

 

Oslo sporveier ville omkring år 2003 ta en stripe av hagen min i Molkte Moes vei 16 uten å betale, fordi de mente at stripa tilhørte naboen. Jeg fikk midlertidig forføyning og prosederte siden i retten med påstand om hevd. Aldri har jeg sett lengere fjes hos en kommuneadvokat.

Ikke lenge etterpå – i 2004-2005 - sto det noen slag om røykeloven. Jeg var prosessfullmektig for Albertine Kro (på SanktHanshaugen) og Odda hotell, som begge laget separate røykeromsløsninger med servering bare av eier, og vant for sistnevnte i Borgarting lagmannsrett.

Oddasaken stanset ikke der. Men hvem teller vel de tapte slag?