n o r d   c d   f r a m e s

 

Home (til åpningssiden)

 

 

(Instructions on box)

 

 

Bruksanvisning

 

Det er illustrert bruksanvisning på engelsk på esken som rammene leveres i.

 

Systemet består av rammer og doble koplingsbrikker (bindeledd). Hver doble koblingsbrikke kan ved behov deles i to. Man bøyer da de to halvdelene noen ganger fram og tilbake om sporet i midten.

 

En CD-kassett settes inn i en ramme ved at øvre kant på kassetten føres inn bak skråkantene i øvre høyre og venstre hjørne av rammen. Deretter føres nedre del av kassetten inn i rammen.

 

Kassetten tas ut ved at man trykker på et av dens øvre hjørner. Nedre del vipper da ut. Greiest er det å trykke med langfingeren og ta i mot med tommelen. Dette skal være en lett enhåndsoperasjon.

 

Koblingssystemet skal gjøre at en struktur er mest mulig selvbærende og krever få skruefester i veggen.  Til kopling av hver ramme til en naboramme går det som regel med en dobbelbrikke. For ekstra forsterkning kan man bruke en enkelbrikke i tillegg.

 

Det er mange måter å gå fram på når man skal lage en struktur på veggen. Her er et eksempel: Fest en dobbelbrikke til veggen med 1 skrue. Bygg bortover veggen, og sett i en ny skrue etter for eksempel 5-6 rammer, i det du med vaterpass sikrer at rammene står vannrett.  Fortsett i ønskede retninger.

 

Bruk skruer som går helt ned i skruehullene, og pass på å trykke brikker og rammer helt inni hverandre.

 

Husk at du ikke kommer til på baksiden når rammene står på veggen. Brikker for videre bygging må derfor settes på plass på rammene før de monteres på veggen. Glemmer du dette, eller hvis du ombestemmer deg, må du bikke løs rammen og sette på brikker slik du vil ha det.

 

For å løsne en ramme, grip om den og bikk fram og tilbake mens du holder naborammen(e) fast.

 

Sett i skruer ved behov i strukturens ytterkant for å stabilisere og hindre ’sig’.  Du kan også bruke små biter av dobbeltsidig tape på baksiden av bindeleddene.